Dymco Dymco japan 스틸 벨트, 스틸 벨트 콘베이어는 DYMCO   
전화 아이콘Tel : +81-45-352-7888
Home
회사개요
제품소개
신제품
문의
 
 
문의하기
 

  한국내 연락처

  아시아무역
  경기도 고양시 덕양구 지축동
 766-30
  TEL 02-381-9141 
  FAX 02-381-9144
  E-mail asiatrade@daum.net

  TWO-S COMPANY LIMITED
  서울 구로구 구로동 636-62
  일번지공구상가 C동 106/107호
  TEL 02-2676-6180/3 
  FAX 02-2676-6184
  E-mail jmooon9@naver.com

  남일물산
  대구광역시 북구 산격2동 1629
  산업용재관 26동 3호~4호
  TEL 053-604-0055~8
  FAX 053-604-0059
  E-mail namilbelt@hanmail.net
 

■ 회사명 주식회사 딤코
■ 임원 대표이사 Kiyonori Matsuda(松田 清義)
■ 설립 1986-09-02
■ 자본금 5,000만엔
■ 사업내용 스틸 벨트(금속 벨트) 및 응용기기(스틸벨트 감속기 및 스틸벨트 컨베어 등)의 설계・제작・판매
퍼미스 연마재(실리카겔) 판매
■ 본사 우 235-0016 요코하마시 이소고구 이소고 3-3-21 에도토쿠빌딩
TEL +81-45-352-7888
FAX +81-45-752-1717
URL http://www.dymco.co.jp/
E-mail overseas@dymco.co.jp
■ 그룹사 DYMCO MACHINERY (SHANGHAI) CO., LTD.
  No.999 Hangnan Rd. Hangtou Town, Pudong New District,
  Shanghai, 201316 China
  TEL +86-21-58223872
  FAX +86-21-58223876
  URL http://www.dymco.com.cn
주식회사 텐류정밀공업
  시즈오카현 하마마츠시 텐류구 미나자와207-1
  TEL +81-53-925-7661 
  FAX +81-53-925-7662
  URL http://www.dymco.co.jp/company/post_7.php
japanese homepage English homepage chinese homepage two-s company